1200 YILLIK SÜRGÜN

1200 YILLIK SÜRGÜN

1200 YILLIK SÜRGÜN

AHSEN BATUR SKU:10026592
Lütfen stok ve fiyat sorunuz.
Kategori : Tarih
Yayın Evi : SELENGE
Basım Yılı : 2013
ISBN : 9789758839889

Türk kelimesi, Gök-Türk Devletinin yıkılmasından Jön-Türklerin kuruluşuna kadar yaklaşık 1200 yıl boyunca Türkler tarafından hiç kullanılmamış ve kelime adeta Türkler tarafından sürgüne gönderilmiştir. Osmanlı, İstanbulun fethinden sonra Müslüman Roma İmparatorluğu idi.

Ziya Gökalp, "Bu milletin yakın zamana kadar kendisine mahsus bir adı yoktu. Tanzimatçılar ona: Sen yalnız Osmanlısın. Sakın başka milletlere bakarak sen de milli bir ad isteme! Milli bir ad istediğin dakikada Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına sebep olursun demişlerdi. Zavallı Türk, vatanımı kaybederim korkusu ile, Vallahi Türk değilim. Osmanlılıktan başka hiç bir içtimai zümreye mensup değilim demeye mecbur edilmişti" derken son derece haklıydı.

1912 yılında Sebilürreşat dergisinde çıkan bir yazıda "Türk" kelimesinin kullanılması, dinsizlik, kafirlik sayılıyordu. 1913 tarihli "Mecmua-i Ebuzziya" dergisinin 94. sayısında, "Bizim Türklüğümüz sembolizmden başka bir şey değildir. Bizler, yani Türkler Müslümanlık içinde erimişizdir. Türk falan değil, sadece Müslümanız" deniliyordu. Üniversitede profesörlük yapmış olan Ahmet Naim, 1913 yılında yazdığı "İslamda Dava-i Kavmiye" adlı kitabında, Türke karşı savaş açmıştı ve "Türkün geçmişini bilmesine, öğrenmesine lüzum ve ihtiyaç yok" diyordu.

1919-1920 yıllarında şeyhülislamlık görevine getirilmiş ve ülkeden kaçmak zorunda kalmış olan Mustafa Sabri Efendi, Türke Türklük benliğini vermek isteyenleri "soysuzluk"la suçluyordu. Türkiyede İngiliz Muhibler Derneğinin kurucularındandı ve Kuvay-ı Milliye mensupları için ölüm fetvası da çıkartan da o idi. Mehmet Akif ise Türklükten söz eden Ziya Gökalpa "kaltaban" sıfatını yakıştırıyordu.

Tespitlerimize göre Gök-Türklerden sonra "Ben Türküm" diyen hükümdar sayısı yalnızca yedidir. Sultan Alpaslan, Harezmşah Muhammed, Timur, Babür, Hüseyin Baykara, II. Abdülhamid ve son Buhara hanı Said Alim Han.Sayfa Sayısı: 344

Stok Durumu: Sorunuz
 

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplardan Seçmeler