DİYALEKTİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ

DİYALEKTİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ

DİYALEKTİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ

SELAHATTİN HİLAV SKU:10026291
Lütfen stok ve fiyat sorunuz.
Kategori : Felsefe
Yayın Evi : YKY
Basım Yılı : 2012
ISBN : 9789750823732

Bu dikkat çekici çalışmasında Selahattin Hilav diyalektik düşünceyi, Doğu düşüncesi ve Antik Yunan felsefesindeki kökenlerinden alarak, Alman idealizminin ve özellikle Hegel'in bir miras gibi devralıp geliştirdiği ve Marxçılık içinde daha da somutlaşan, bilimselleşen ve zenginleşen bir varlık görüşü, düşünce biçimi ve yöntemi olarak tarihsel gelişimi içinde irdeliyor.

"Böylece gerçek diyalektik düşüncenin evreni olmuş bitmiş, değişmeyen, sonlu ve birbiriyle ilintisiz nesnelerin yığışımı olarak gören duruk ve çözümleyici görüşlerin ve felsefelerin karşıtı olduğunu belirtmeye yöneldik. Başka bir deyişle, gerçekliği sürekli bir oluş ve değişme, etkileşim ve nitel farklılıklar taşıyan yeni ve daha yüksek düzeylerin ve bütünlerin çelişkilerden geçerek ortaya çıkışı olarak, yani bir dinamik süreç olarak ele alan görüşler ve felsefeler üzerinde durduk."Sayfa Sayısı: 256

Stok Durumu: Sorunuz
 

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplardan Seçmeler