HİKAYE VE ROMANLARINDA AHMET MİTHAT EFENDİ- Bir Hayat Hikayesinin Kağıttan Tanıkları

HİKAYE VE ROMANLARINDA AHMET MİTHAT EFENDİ- Bir Hayat Hikayesinin Kağıttan Tanıkları

HİKAYE VE ROMANLARINDA AHMET MİTHAT EFENDİ- Bir Hayat Hikayesinin Kağıttan Tanıkları

SALİM ÇONOĞLU SKU:10028871
Lütfen stok ve fiyat sorunuz.
Kategori : Edebiyat
Yayın Evi : ÖTÜKEN
Basım Yılı : 2015
ISBN : 9786051552675

Ali Muzaffer’in “Kitab-ı Matbuat-ı Osmaniyenin dibace-i iftiharı Ahmet Mithat Efendi’dir.” cümlesin­deki mukaddime, önsöz ya da başlangıç anlamına gelen “dibace” kelimesi, mübalağalı olmaktan daha çok, bir gerçeği ifade etmekte­dir. Matbaa kurması ve işletmesi, her alanda sayısız kitap ve risale neşretmesi ve Osmanlı toplumunu okumaya alıştırması gibi büyük emekleri düşünülünce, Ahmet Mithat Efendi’nin Osmanlı yazı hayatını içeren bir kitabın önsözü olarak nitelendirilmesi hiç de abartı olarak algılanmaz.

Ahmet Mithat Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nun hayat hikaye­sinin yeniden yazıldığı bir devre aittir. Tanzimat ile başlayan modernleşme hareket­lerinin getirdiği otorite boşluğu ve kargaşa ortamı içerisinde Ahmet Mithat Efendi, gerek gazete yazıları gerek edebi eserleriyle bu süre­cin daha az hasarla atlatılmasına yardımcı olmuş ve bir anlamda boşluğu dolduran bir baba rolü üstlenmiştir. Bu tespit, Ahmet Mithat Efendi’den bahsedilirken kullanılan “Efendi Babamız” tabirinin ne kadar doğru olduğunu da göstermektedir. Salim Çonoğlu; Türk Edebiyatında hayatı ve eserleri arasındaki ilişkinin en belirgin olduğu yazarlardan Ahmet Mithat Efendi’nin ürettiği metinlerle kendi hayatı arasındaki yoğun geçişlilikleri göstererek onun hayatına kendi eserlerinin penceresinden bakmamızı sağlıyor.

Stok Durumu: Sorunuz
 

Aynı Kategorideki Diğer Kitaplardan Seçmeler